สมัครงาน

สมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย รับสมัครงานในตำแหน่งต่างๆ ดังต่อไปนี้

 

 

เจ้าหน้าที่ธุรการ

บุคคลพิการ จำนวน 2 อัตรา                         

 •  ไม่จำกัดเพศ อายุระหว่าง 25-35 ปี
 • สามารถช่วยเหลือตัวเองได้เป็นอย่างดี
 • วุฒิการศึกษา ม.6 ปวช. ปวส. หรือ ปริญญาตรี
 • สามารถทำงานนอกสถานที่และออกต่างจังหวัดได้
 • สำหรับผู้พิการทางการเคลื่อนไหวสามารถเดินทางไปกลับได้

 

สวัสดิการ

 • ประกันสังคม
 • เบี้ยเลี้ยงต่างจังหวัด
 • ประกันการเดินทาง

 

รายละเอียดการสมัคร

 • รูปถ่าย 2" จำนวน 1 รูป
 • สำเนาใบรับรองการศีกษา (Transcript)
 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • หนังสือรับรองการฝีกงาน / ผ่านงาน (ถ้ามี)
 • สำเนาบัตรประจำตัวผู้พิการสำหรับผู้พิการทางการเคลื่อนไหว

 

สนใจสมัครงาน สามารถส่งรายละเอียดการสมัครได้ที่

สมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย

73/7-8 ซอยติวานนท์ 8 ถนนติวานนท์

ตำบลตลาดขวัญ  อำเภอเมือง

จังหวัดนนทบุรี  11000

 

ติดต่อสอบถาม : คุณกิตติพงษ์ หาดทวายกาญจน์    Tel : 085-1405471

 

 

Visitors: 58,939