เยี่ยมคนพิการชุมชน70ไร่และซอยคั่วพริกคลองเตย

 

เยี่ยมและให้กำลังใจคนพิการชุมชน 70 ไร่และซอยคั่วพริกคลองเตย

 

   

    

    

 

   

 

   

   

   

 

 

Visitors: 94,840