ลงพื้นที่เยี่ยมคนชรา/คนพิการ ที่ชุมชนวัดกัลยาณ์

   

Visitors: 94,745