“บิ๊กโย่ง”ยกระดับเมืองอยุธยา เป็นต้นแบบท่องเที่ยว เปิดเส้นทางท่องเที่ยวให้คนพิการ-สูงอายุ

“บิ๊กโย่ง”ยกระดับเมืองอยุธยา เป็นต้นแบบท่องเที่ยว เปิดเส้นทางท่องเที่ยวให้คนพิการ-สูงอายุ พร้อมต่อยอดให้มาตรฐาน-กลมกลืนกับสถาปัตยกรรม

เมื่อวันที่ 13 ก.ค. ที่วัดไชยวัฒนาราม อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา พล.อ. อนันตพร กาญจนรัตน์ รทว.การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “จังหวัดต้นแบบ อยุธยาเมืองมรดกโลก เมืองอารยสถาปัตย์ และเมืองท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล” ซึ่งเป็นโครงการขยายพื้นที่ตัวอย่างในการปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้คนพิการได้เข้าถึงสิ่งอำนวย ความสะดวก และการขับเคลื่อนการปรับสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการดำรงชีวิตของคนพิการ เพื่อให้คนพิการสามารถเข้าถึง และใช้ประโยชน์ในอาคาร สถานที่ และบริการต่างๆ รวมทั้งมีส่วนร่วมกิจกรรมในสังคมอย่างเท่าเทียมในสังคม นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมสำคัญ เช่น พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) พร้อมกิจกรรม KICK OFF เปิดตัวโครงการฯ และเยี่ยมชมการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ โดยมีผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรคนพิการ และเครือข่ายทูตอารยสถาปัตย์ ร่วมงานกว่า 400 คน

พล.อ.อนันตพร กล่าวต่อว่า สำหรับโครงการดังกล่าวนี้กระทรวง พม. โดย พก. ได้ร่วมกับจ.พระนครศรีอยุธยาและภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ร่วมขับเคลื่อนตามแนวทางประชารัฐ ซึ่งได้จัดสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการในสถานที่ท่องเที่ยวในจ.พระนครศรีอยุธยา รวมทั้งศาสนสถาน วัด คริสตจักร และมัสยิด โดยมี การปรับปรุงทางลาด ห้องน้ำ ที่จอดรถคนพิการ และป้ายสัญลักษณ์/ข้อมูล นอกจากนี้ ยังมีแผนขยายการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกให้คนพิการและผู้สูงอายุ ในเส้นทางท่องเที่ยวต่างๆ ของจ.พระนครศรีอยุธยา และในอนาคตจะมีการพัฒนาทางลาด โดยร่วมมือกับทางกระทรวงวัฒนธรรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาให้เกิดความกลมกลืนกับสถาปัตยกรรม และปลอดภัยได้มาตรฐานยิ่งขึ้น นอกจากนี้ในส่วนของผู้พิการด้านอื่นๆ ที่เป็นเป้าหมายของกระทรวง เช่น ผู้พิการด้านการได้ยิน พม.ก็ได้ร่วมมือกับทางสถานศึกษาทำการอบรมล่ามภาษามือเพื่อให้บริการคนพิการกลุ่มนี้ หรือผู้พิการทางสายตาก็จะมีการจัดทำข้อมูลอักษรเบรลล์ด้วยเช่นกัน เพื่อส่งเสริมให้คนพิการ คนสูงอายุ ออกจากบ้านได้เต็ม 100 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งจะช่วยให้เขามีสุขภาพจิต กาย ใจ ที่ดี.... 

ที่มา : https://www.dailynews.co.th/politics/654832

Visitors: 92,743