“บิ๊กโย่ง”ยกระดับเมืองอยุธยา เป็นต้นแบบท่องเที่ยว เปิดเส้นทางท่องเที่ยวให้คนพิการ-สูงอายุ