สมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย และ มูลนิธิคนพิการไทย โรงงานไทยวีล 

ขอแสดงความเสียใจและร่วมไว้อาลัยกับการจากไปของ ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา

นายกรัฐมนตรีคนที่ 21

 

เมื่อวันที่  30 มีนาคม ๒๕๕๙  พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดงานสมัชชาคนพิการสมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย ครั้งที่   ๕  เรื่อง “การพัฒนาด้านมาตรฐานองค์กรสู่การเป็นศูนย์บริการคนพิการ” และประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๘  ณ  ห้องประชุมเรสซิเดนท์ ชั้น ๑  โรงแรมริเวอร์ไซด์ บางพลัด กรุงเทพมหานคร 

 

 

สมัชชาคนพิการสมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย ครั้งที่   ๕

เรื่อง การพัฒนาด้านมาตรฐานองค์กรสู่การเป็นศูนย์บริการคนพิการ” และประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๘

ระหว่างวันที่  ๒๙ –  ๓๑  มีนาคม  ๒๕๕๙

ณ   ห้องประชุมเรสซิเดนท์ ชั้น 1  โรงแรมริเวอร์ไซด์ บางพลัด กรุงเทพมหานคร 

 

คลิกเพื่อดูร่างกำหนดการ

 

 

 

 

 

            คณะผู้บริหาร และ เจ้าหน้าที่ สมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย ขอแสดงความเสียใจและร่วมไว้อาลัย กับการจากไปอย่างไม่มีวันกลับของ อ.ณรงค์ ปฏิบัติสรกิจ นักต่อสู้เพิ่อสิทธิคนพิการจนลมหายใจสุดท้าย... ท่านได้จากพวกเราไปแล้วอย่างสงบเมื่อเย็นวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 ที่ รพ.รามาธิบดี

  

ต่อไปนี้เป็นชีวิตและผลงานของท่าน

(ขอขอบคุณรายการประชาชนสนทนา สถานีโทรทัศน์เอเซียอัพเดท)

ประชาชนสนทนา ณรงค์ ปฏิบัติสรกิจ part 1

ประชาชนสนทนา ณรงค์ ปฏิบัติสรกิจ part 2

ประชาชนสนทนา ณรงค์ ปฏิบัติสรกิจ part 3

ประชาชนสนทนา ณรงค์ ปฏิบัติสรกิจ part 4

 

 

นายศุภชีพ ดิษเทศ นายกสมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย และ ประธานมูลนิธิคนพิการไทย ร่วมประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ณ ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 3 - 9 กุมภาพันธ์ 2559

              คณะผู้บริหาร พก. อวยพรวันเกิด นายศุภชีพ ดิษเทศ นายกสมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย และประธานมูลนิธิคนพิการไทย เนื่องในวันคล้ายวันเกิดครบรอบ 60 ปี ในวันอังคาร ที่ 9 มิถุนายน 2558 ณ ห้องอรุณอัมรินทร์ หอประชุมกองทัพเรือ ถนนอรุณอัมรินทร์ แขวงอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร

ทรงพระเจริญ 

 

 รายการรถปลดทุกข์ สัมภาษณ์ตัวแทนผู้พิการเพื่อขอความคิดเห็นที่ ครม.ได้อนุมัติในหลักการให้เพิ่มอัตราเบี้ยความพิการให้แก่คนพิการ และพูดคุยประเด็นเพิ่มเบี้ยความพิการจาก 500 บาท เป็น 800 บาท กับนายศุภชีพ ดิษเทศ นายกสมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย และ คุณวิจิตา รชตะนันทิกุล ผู้อำนวยการสำนักนโยบาย และวิชาการ สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ (พก.)  เมื่อวันที่  28  พฤศจิกายน  2557 ทางสถานีโทรทัศน์ไทยรัฐทีวี

  

สัมมนา  “เสริมพลังการทำงานแบบบูรณาการร่วมกับท้องถิ่นและองค์กรเครือข่าย” ภาคใต้ คลิปที่ 1

 

สัมมนา  “เสริมพลังการทำงานแบบบูรณาการร่วมกับท้องถิ่นและองค์กรเครือข่าย” ภาคใต้ คลิปที่ 2

สัมมนา  “เสริมพลังการทำงานแบบบูรณาการร่วมกับท้องถิ่นและองค์กรเครือข่าย” ภาคใต้ คลิปที่ 3 

 

Visitors: 11,679