ทรงพระเจริญ

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๒


ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า คณะกรรมการบริหาร และเจ้าหน้าที่สมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย


 โครงการ "พัฒนาศักยภาพคนพิการและเสริมสร้างความเข้มแข็งองค์กรเครือข่ายระดับจังหวัด" 


 

            29 สิงหาคม 2559 พลตำรวจเอก อดุลย์แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้เป็นประธานในพิธีมอบรถเข็นนั่ง (วีลแชร์) แก่นักเรียนพิการ จำนวน 200 คัน ในโครงการล้อเลื่อนเพื่อเด็กพิการ เนื่องในโอกาสครบรอบ 15 ปี มูลนิธิคนพิการไทย ซึ่งจัดโดยมูลนิธิคนพิการไทย ร่วมกับสมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย

วีดิทัศน์ 10 อาชีพผู้พิการ

  1. พนักงานธุรการ
  2. พนักงานบันทึกข้อมูล