ทรงพระเจริญ

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๒


ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า คณะกรรมการบริหาร และเจ้าหน้าที่สมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย


 โครงการ "พัฒนาศักยภาพคนพิการและเสริมสร้างความเข้มแข็งองค์กรเครือข่ายระดับจังหวัด" 


 

            29 สิงหาคม 2559 พลตำ