แผนที่

ที่ตั้งสำนักงานสมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย

25/7-8 ซอยติวานนท์ 8  ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ 

อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี  11000

โทรศัพท์ :  0-2951-0445-7, 0-2951-0455, 0-29510337  

โทรสาร :  0-2951-0567 

E-mail:  apht2005@hotmail.com

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 94,839