✦ สถานที่คนพิการสะดวกทั่วไทย

 

 

กรุงเทพมหานคร

 

 

ภาคเหนือ

 

เชียงราย  เชียงใหม่   น่าน   พะเยา   แพร่ 
แม่ฮ่องสอน   ลำปาง   ลำพูน   อุตรดิตถ์   

     

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 

กาฬสินธุ์  ขอนแก่น  ชัยภูมิ  นครพนม  นครราชสีมา
บึงกาฬ