โครงการเสริมพลังการทำงานแบบบูรณาการร่วมกับท้องถิ่นและองค์กรเครือข่าย

โครงการเสริมพลังการทำงานแบบบูรณาการร่วมกับท้องถิ่นและองค์กรเครือข่าย

  • ภาคเหนือ ระหว่างวันที่ 15-17 กรกฎาคม 2557 ณ โรงแรมเวียงทอง จังหวัดลำปาง
  • ภาคใต้ ระหว่างวันที่ 22-24 กรกฎาคม 2557 ณ โรงแรมซากุระแกรนด์ วิว - หาดใหญ่
  • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันที่ 28-30 กรกฎาคม 2557 ณ โรงแรมริมปาว กาฬสินธุ์
  • ภาคกลาง ระหว่างวันที่ 5-7 สิงหาคม 2557 ณ โรงแรมเคพี แกรนด์ จังหวัดจันทบุรี
Visitors: 94,841