รายชื่อคนพิการได้รับการจัดสรรสลากและสำรองจากการสุ่ม

ประกาศสำนักงานฯ เรื่อง ผลการคัดเลือกจัดลำดับคนพิการที่แจ้งความประสงค์ขอรับสลากไปจำหน่ายโดยการสุ่ม 

 

หมายเหตุ
 
ลำดับที่ 1 - 3,340 เป็นรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกและให้มาแสดงตัว ตามประกาศสำนักงานฯ
ลำดับที่ 3,341 - 96,936 เป็นรายชื่อสำรอง

 

 

 

 

ที่มา : สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล

Visitors: 94,840