เปิดโครงการ “เสริมพลังการทำงานแบบบูรณาการร่วมกับท้องถิ่นและองค์กรเครือข่าย” ภาคอีสาน

นายสิริรัฐ ชุมอุปการ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์  มาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ  "เสริมพลังการทำงานแบบบูรณาการร่วมกับท้องถิ่นและองค์กรเครือข่าย"  ระหว่างวันที่  28-30  กรกฎาคม  2557  ณ  ห้องประชุมทศพร 1 โรงแรมริมปาว จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 20 จังหวัดเข้าร่วมประชุม จำนวน 130 คน โดยนายภุชงค์ โพธิกุฎสัย ผู้ว่าราชการจังวัดกาฬสินธุ์ ได้บริจาคเงินจำนวน 4,000 บาท และนายสิริรัฐ ชุมอุปการ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้บริจาคเงิน 6,000 บาท รวมทั้งสิ้น 10,000 บาท เพื่อสนับสนุนงานด้านคนพิการ

Visitors: 94,839