ร่วมพิธิสวดอภิธรรมศพ พระอธิการบุญมี อภิวณโณ/ดอกพรหมลา (หลวงตาสามบาท)

นายศุภชีพ ดิษเทศ นายกสมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย ร่วมพิธิสวดอภิธรรมศพ พระอธิการบุญมี อภิวณโณ/ดอกพรหมลา (หลวงตาสามบาท) อายุ 51 ปี พรรษา 29 อดีตเจ้าอาวาสวัดอาโพนสุทธาวาส จังหวัดสุรินทร์ ในวันที่ 13 สิงหาคม 2557

Visitors: 94,746