โครงการ “การส่งเสริมความรู้ความเข้าใจการออกกำลังกายและการเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพคนพิการ”

โครงการ การส่งเสริมความรู้ความเข้าใจการออกกำลังกายและการเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพคนพิการ

  • รุ่นที่ 1  ระหว่างวันที่  18-20  กันยายน  2557 ณ โรงแรมปทุมธานีเพลส
  • รุ่นที่ 2  ระหว่างวันที่  22-24  กันยายน  2557 ณ โรงแรมปทุมธานีเพลส
  • รุ่นที่ 3  ระหว่างวันที่  25-27  กันยายน  2557 ณ โรงแรมปทุมธานีเพลส

 

Visitors: 94,839