ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3/2557 [20/8/2557]

นายศุภชีพ ดิษเทศ นายกสมาคมคนพิการแห่งประเทศไทยได้ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3/2557 วันที่ 20 สิงหาคม 2557 ณ โรงแรมเดอะรีช จังหวัดนนทบุรี

Visitors: 92,742