ร่วมงานบำเพ็ญกุศลศพนายนิวัติ มีระถาโก กรรมบริหารสมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย จังหวัดสุรินทร์ [3/9/2557]