เข้าพบเยี่ยมนายอุดม คำเพ็งศรี นายกสมาคมคนพิการจังหวัดหนองบัวลำภูและทีมกรรมการบริหาร [4/9/2557]

นายศุภชีพ ดิษเทศ นายกสมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย ได้เข้าพบเยี่ยมนายอุดม คำเพ็งศรี นายกสมาคมคนพิการจังหวัดหนองบัวลำภูและทีมกรรมการบริหาร ที่สำนักงานใหม่ของสมาคมฯ 

Visitors: 94,746