เข้าพบเยี่ยมนายอุดม คำเพ็งศรี นายกสมาคมคนพิการจังหวัดหนองบัวลำภูและทีมกรรมการบริหาร [4/9/2557]