เข้าพบเยี่ยมนายสุรศักดิ์ บุญชู นายกสมาคมคนพิการจังหวัดบึงกาฬและทีมกรรมการบริหาร [6/9/2557]

นายศุภชีพ ดิษเทศ นายกสมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย ได้เข้าพบเยี่ยมนายสุรศักดิ์ บุญชู นายกสมาคมคนพิการจังหวัดบึงกาฬและทีมกรรมการบริหาร

            สมาคมคนพิการจังหวัดบึงกาฬได้ตั้งปณิธานแน่วแน่ที่จะเป็นตัวแทนคนพิการด้านการเคลื่อนไหวหรือร่างกาย ให้เข้าถึงสิทธิและได้รับการพัฒนาอย่างถูกวิธี เพื่อสามารถอยู่ร่วมกับสังคมอย่างเป็นสุข โดยมีนายสุรศักดิ์  บุญชู เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาคนพิการในจังหวัดบึงกาฬ

            อย่างไรก็ตาม เพื่อให้การบริการช่วยเหลือคนพิการในจังหวัดบึงกาฬเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สมาคมคนพิการจังหวัดบึงกาฬจึงใคร่ขอความร่วมมือจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่สนใจและมีจิตศรัทธา ร่วมสนับสนุนงบประมาณในการจัดสร้างสำนักงานสมาคมคนพิการจังหวัดบึงกาฬ เนื่องจากปัจจุบันยังไม่มีสำนักงานสมาคมคนพิการจังหวัดบึงกาฬอย่างเป็นทางการ

Visitors: 94,746