เข้าพบเยี่ยมนายสุรศักดิ์ บุญชู นายกสมาคมคนพิการจังหวัดบึงกาฬและทีมกรรมการบริหาร [6/9/2557]