เข้าพบเยี่ยมทีมกรรมการบริหารสมาคมคนพิการจังหวัดหนองคาย [7/9/2557]

นายศุภชีพ ดิษเทศ นายกสมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย ได้เข้าพบเยี่ยมให้กำลังใจทีมคณะกรรมการบริหารสมาคมคนพิการจังหวัดหนองคาย ทีมงานคนรุ่นใหม่ไฟแรง

Visitors: 94,839