โรงเรียนอาชีวะพระมหาไถ่ พัทยา เปิดรับสมัครคนพิการทางการเคลื่อนไหวฝึกอาชีพ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย