โรงเรียนอาชีวะพระมหาไถ่ พัทยา เปิดรับสมัครคนพิการทางการเคลื่อนไหวฝึกอาชีพ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

 

สมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย ได้รับแจ้งว่า โรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่ พัทยา ดำเนินการฝึกอาชีพให้แก่คนพิการทางการเคลื่อนไหว เช่น แขนขาด ขาขาด อัมพาต โปลิโอ ที่มีอายุระหว่าง 17-35 ปี ซึ่งใช้ระยะเวลาเรียน 2 ปี โดยโรงเรียนไม่เก็บค่าใช้จ่ายใดๆ จากผู้เรียน เป็นโรงเรียนประจำ มีหอพัก อาหาร 3 มื้อ และการดูแลสุขภาพเป็นอย่างดี รวมทั้งจัดหาอุปกรณ์การเรียนที่ทันสมัยให้แก่ผู้เรียนอย่างครบครัน นอกจากนี้ เมื่อเรียนจบแล้วโรงเรียนยังช่วยจัดหางาน ให้นักเรียนนำความรู้ไปประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองและครอบครัว

 

โรงเรียนเปิดสอน 4 หลักสูตรวิชาชีพ คือ หลักสูตรการพัฒนาระบบสารสนเทศ (โปรแกรมเมอร์),หลักสูตรช่างอิเล็กทรอนิกส์ ,