ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 4/2557 [17/9/2557]

นายศุภชีพ ดิษเทศ นายกสมาคมคนพิการแห่งประเทศไทยได้ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 4/2557 วันที่ 17 กันยายน 2557 ณ โรงแรมปทุมธานีเพลส จังหวัดปทุมธานี

Visitors: 94,746