ร่วมงานฌาปณกิจศพคุณพ่อประเสริฐ หางแก้ว คุณพ่อของนางมาเรียม จันทร์สิงห์ นายกสมาคมคนพิการจังหวัดนครนายก [30/9/2557]

วันที่ 30 กันยายน 2557 นายศุภชีพ ดิษเทศ นายกสมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย มาร่วมงานฌาปณกิจศพคุณพ่อประเสริฐ หางแก้ว คุณพ่อของนางมาเรียม จันทร์สิงห์ นายกสมาคมคนพิการจังหวัดนครนายก ณ เมรุวัดราษฎร์ประดิษฐ์ ตำบลศีรษะกระบือ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 

 

Visitors: 94,746