ขอแสดงความยินดีเป็นอย่างยิ่งกับ ท่านกัญญ์ฐญาณ์ ภู่สวาสดิ์

สมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย ขอแสดงความยินดีเป็นอย่างยิ่งกับ ท่านกัญญ์ฐญาณ์ ภู่สวาสดิ์ อดีตพัฒนาสังคม ในหลายจังหวัด ที่มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ ( สปช.)

Visitors: 94,560