นายกสมาคมคนพิการแห่งประเทศไทยและคณะ เข้าร่วมงานทอดกฐิน ณ จังหวัดนครสวรรค์

นายศุภชีพ ดิษเทศ นายกสมาคมคนพิการแห่งประเทศไทยและคณะ เข้าร่วมงานทอดกฐิน ณ จังหวัดนครสวรรค์ เมื่อวันที่ 11 - 12 ตุลาคม 2557 ที่ผ่านมา

 

Visitors: 92,742