คณะนักกีฬาคนพิการทีมชาติไทย คณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทย และเจ้าหน้าที่ิเข้าเฝ้าสมเด็จพระเทพฯ

วันที่ 1 ตุลาคม 2557 เวลา 09.38 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายจุตินันท์ ภิรมย์ภักดี ประธานคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทย นำคณะนักกีฬาคนพิการทีมชาติไทย คณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทย และเจ้าหน้าที่ เฝ้าทูลละอองพระบาท รับพระราชทานพร ในโอกาสที่จะเดินทางไปร่วมการแข่งขันกีฬาเอเชี่ยนพาราเกมส์ ครั้งที่ 11 ซึ่งจะจัดการแข่งขันระหว่างวันที่ 14 - 25ตุลาคม 2557 ณ สาธารณรัฐเกาหลี

Visitors: 94,840