ร่วมงานวันคนพิการสากล ประจำปี 2557

เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2557 นายศุภชีพ ดิษเทศ นายกสมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย ร่วมงานวันคนพิการสากล ประจำปี 2557  ณ ห้องรอยัลจูบีลี่ อาคารชาเลนเจอร์ เมืองทองธานี โดยพลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันคนพิการสากล ประจำปี 2557 พร้อมทั้งรับโล่ผ่านมาตรฐานองค์กรด้านคนพิการ โดยในงานมีกิจกรรมที่แสดงความสามารถของคนพิการ อาทิ การร้องเพลงประสานเสียงของนักเรียนตาบอด การแสดงวีลแชร์แดนซ์ ที่ได้รับรางวัลจากการประกวดแข่งขัน Thailand Got Talent รวมถึงการมอบรางวัลสำหรับหน่วยงาน องค์กรภาคเอกชน องค์กรคนพิการ ที่มีการสนับสนุนงานด้านคนพิการดีเด่น และการมอบรางวัลสำหรับคนพิการต้นแบบทุกจังหวัดทั่วประเทศ  นอกจากนี้ ได้จัดนิทรรศการ ที่แสดงถึงความก้าวหน้าของเทคโนโลยีในการสนับสนุนการดำรงชีวิตของคนพิการอย่างเท่าเทียมกับทุกคนในด้านต่าง ๆ และการแสดงผลงาน ผลิตภัณฑ์ สินค้าของคนพิการอย่างหลากหลายทั่วประเทศ

Visitors: 92,728