คณะผู้บริจาคฯ ร่วมกันประกอบรถเข็นเพื่อมอบให้แก่คนพิการ