คณะผู้บริจาคฯ ร่วมกันประกอบรถเข็นเพื่อมอบให้แก่คนพิการ

เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2558 คณะผู้บริจาคฯ ผู้มีจิตใจงดงาม ร่วมกันประกอบรถเข็นเพื่อส่งมอบให้แก่คนพิการที่มีความจำเป็น ณ มูลนิธิคนพิการไทย โรงงานไทยวีล ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง

Visitors: 94,745