ขอเชิญสมทบทุนมูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร ในโอกาสจัดทำตราไปรษณียากรที่ระลึก

ขอเชิญสมทบทุนมูลนิธิในโอกาสจัดทำตราไปรษณียากรที่ระลึก งาน "ฉลองครบ 100 ปี ชาตกาล หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก" ในปี 2558 ดังมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ

 


Visitors: 80,106