ขอเชิญสมทบทุนมูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร ในโอกาสจัดทำตราไปรษณียากรที่ระลึก

ขอเชิญสมทบทุนมูลนิธิในโอกาสจัดทำตราไปรษณียากรที่ระลึก งาน "ฉลองครบ 100 ปี ชาตกาล หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลส