ขอเชิญสมัครประกวดร้องเพลงในงานแข่งขันฝีมือคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 7

             กรมพัฒนาฝีมือแรงงานขอเชิญคนพิการสมัครเข้าร่วมการประกวดร้องเพลง ในงานแข่งขันฝีมือคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 7 ระหว่างวันที่ 28-30 กรกฎาคม 2558 โดยการประกวดร้องเพลงจะจัดขึ้น ในวันที่ 29 กรกฎาคม 2558 เวลา 9.00 น.เป็นต้นไป ณ อาคาร 2 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี 

          ผู้ชนะการประกวดจะได้รับรางวัล ดังนี้

                  รางวัลที่ 1 เป็นเงิน 3,000 บาท

                  รางวัลที่ 2 เป็นเงิน 2,000 บาท

                  รางวัลที่ 3 เป็นเงิน 1,000 บาท

          คนพิการที่สนใจจะเข้าร่วมการประกวดร้องเพลง สามารถส่งใบสมัครได้ที่สำนักพัฒนามาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงานกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ภายในวันที่ 10 กรกฎาคม 2558

 

หากมีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อไปที่  

สำนักพัฒนามาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงาน

โทร. 0 2246 1933 

โทรสาร 0 2643 4988

 

Visitors: 94,558