องค์กรสาขาสมาคมฯ

 

  ภาคกลาง  
จังหวัด ชื่อองค์กร ผู้นำองค์กร
กรุงเทพฯ ศูนย์ประสานงานสมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย สาขากรุงเทพฯ นายภัทรพันธุ์  กฤษณา
กาญจนบุรี สมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย จังหวัดกาญจนบุรี นายธัญญา ตั้งกิติกุล
จันทบุรี สมาคมคนพิการจังหวัดจันทบุรี (ทางการเคลื่อนไหว)  นายกมล บุญจันทร์
ฉะเชิงเทรา สมาคมคนพิการจังหวัดฉะเชิงเทรา ส.อ.เกษม ปราบพาล
ชลบุรี สมาคมคนพิการจังหวัดชลบุรี นายสัมฤทธิ์  ชาภิรมย์
ตราด ชมรมคนพิการจังหวัดตราด นายภานุวัชร จงไพศาล
นครนายก สมาคมคนพิการจังหวัดนครนายก นางมาเรียม  จันทร์สิงห์
นครปฐม สมาคมคนพิการจังหวัดนครปฐม นางสาวสุกัญญา  มลคล้ำ
นนทบุรี สมาคมคนพิการจังหวัดนนทบุรี นายภพต์ เภตาสิทธิ์
ปทุมธานี สมาคมคนพิการจังหวัดปทุมธานี นายเขื่อน  สุปัญบุตร
พระนครศรีอยุธยา สมาคมคนพิการทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา น.ส. อารีย์ ทองเที่ยงธรรม
ระยอง สมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย จังหวัดระยอง นายสมศักดิ์  จันทร์พราหมณ์
ราชบุรี สมาคมคนพิการจังหวัดราชบุรี นายสุรพล  เจตพุก
สมุทรปราการ สมาคมคนพิการจังหวัดสมุทรปราการ นายสิงห์คำ  มณีจันสุข
สมุทรสงคราม ชมรมคนพิการจังหวัดสมุทรสงคราม นายสุริยัน  สังข์ศิริ
สมุทรสาคร สมาคมคนพิการจังหวัดสมุทรสาคร นายเกษม  จันทร์คง
สระบุรี สมาคมคนพิการจังหวัดสระบุรี น.ส.สุมาลี ทวงศ์เพ็ชร
สิงห์บุรี สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกายจังหวัดสิงห์บุรี พ.ท.ไพโรจน์ แก้วเกิดเกษ
สุพรรณบุรี สมาคมคนพิการจังหวัดสุพรรณบุรี พ.จ.อ.กิตติภูมิ  สืบสาย
อ่างทอง สมาคมคนพิการจังหวัดอ่างทอง นายดำรงไชย  ภู่สุวรรณ์
     
  ภาคเหนือ  
จังหวัด ชื่อองค์กร ผู้นำองค์กร
กำแพงเพชร ศูนย์ประสานงานสมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย สาขากำแพงเพชร นายสีมาลา  เอี่ยมศรี
ชัยนาท สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหว จังหวัดชัยนาท นายเสน่ห์  สามัญเขตการ
เชียงราย ศูนย์ประสานสมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงราย นายธนเดช  โพธิ์เงิน
เชียงใหม่ สมาคมส่งเสริมอาชีพคนพิการจังหวัดเชียงใหม่ นายสุภัสสรณ์  จรรยา
ตาก สมาคมคนพิการทางกายหรือการเคลื่อนไหวตาก นายกิตติ  สืบสันติพงษ์
นครสวรรค์ สมาคมคนพิการจังหวัดนครสวรรค์ นายบุญมี  ช่างปั้น
น่าน สมาคมคนพิการจังหวัดน่าน นางสาวนาวิน  ปิมปา
พิจิตร สมาคมคนพิการจังหวัดพิจิตร น.ส.สุพัตรา  อุ่ยเจริญศักดิ์
พิษณุโลก สมาคมคนพิการจังหวัดพิษณุโลก นายแสวง  มูลหงษ์
แพร่ สมาคมคนพิการจังหวัดแพร่ นายอานุภาพ  ไชยแก้ว
แม่ฮ่องสอน สมาคมคนพิการประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน นายเอกวิทย์ ผดุงกิจ
ลำปาง สมาคมคนพิการจังหวัดลำปาง นายศักดิ์ชัย  หงษ์ใจสี
ลำพูน สมาคมพัฒนาคนพิการจังหวัดลำพูน ร.ต.เกษม  น้อยสะปุ๋ง
สุโขทัย สมาคมคนพิการสุโขทัย นายจรัญ  แซ่จิว
อุตรดิตถ์ สมาคมคนพิการจังหวัดอุตรดิตถ์ นายสันติ  โกสิยานุภาพ
อุทัยธานี สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหว จังหวัดอุทัยธานี นายสุนันท์  แซ่โล้ว
     
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
จังหวัด ชื่อองค์กร ผู้นำองค์กร
กาฬสินธุ์ ศูนย์ประสานงานสมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย สาขากาฬสินธุ์ นายชัยวัฒน์  แสงสว่าง
ขอนแก่น ศูนย์ประสานงานสมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย สาขาขอนแก่น นายศักดิ์ศิลป์  สิงห์บุรมย์
ชัยภูมิ สมาคมคนพิการจังหวัดชัยภูมิ นางสุวาสนา  ศรียอดแส
นครพนม สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวจังหวัดนครพนม นายเครือ ศิริวงค์
นครราชสีมา สมาคมคนพิการโคราช นายควง  คำถี
บึงกาฬ สมาคมคนพิการจังหวัด    บึงกาฬ นายสุรศักดิ์  บุญชู
บุรีรัมย์ ชมรมคนพิการจังหวัดบุรีรัมย์ นายนันทภพ  โชคเกิด
ปราจีนบุรี ชมรมคนพิการจังหวัดปราจีนบุรี นายหนูเล็ก โตสุข
พะเยา ชมรมคนพิการจังหวัดพะเยา นายสำเร็จ  อินต๊ะสาร
เพชรบูรณ์ ชมรมคนพิการจังหวัดเพชรบูรณ์ นายจอม  บุตรศรี
มหาสารคาม สมาคมคนพิการด้านการเคลื่อนไหว  นายบุญเรือง  ดอกจันทร์
มุกดาหาร สมาคมคนพิการจังหวัดมุกดาหาร นายกาวี  บุรัตน์
ยโสธร ชมรมคนพิการจังหวัดยโสธร น.ส.อนงค์  อินอ่อน
ร้อยเอ็ด สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวหรือร่างกายจังหวัดร้อยเอ็ด นายพิมพา  อาสาคุณ
ลพบุรี สมาคมคนพิการจังหวัดลพบุรี นายชูเกียรติ  สิงห์สูง
เลย สมาคมคนพิการจังหวัดเลย น.ส.สมสุข  แสนบุ่งค้อ
ศรีสะเกษ สมาคมฟื้นฟูคนพิการอำเภอกันทรลักษณ์ นายธนวัฒน์  ห่อคำ
สกลนคร สมาคมคนพิการจังหวัดสกลนคร นายธีรพงษ์  โคตรผาย
สระแก้ว ชมรมคนพิการสระแก้ว นายชาลี  เหมือนมิ่ง
สุรินทร์ สมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย จังหวัดสุรินทร์ นายสุพจน์  ผ่องใส
หนองคาย สมาคมคนพิการจังหวัดหนองคาย นายชยุต  มณีรัตน์
หนองบัวลำภู สมาคมคนพิการจังหวัดหนองบัวลำภู นายอุดม เพ็งคำศรี
อำนาจเจริญ ศูนย์ประสานงานสมาคมคนพิการแห่งประเทศไทยจังหวัดอำนาจเจริญ  
อุดรธานี สมาคมคนพิการจังหวัดอุดรธานี นายไชยา มูลสาร
อุบลราชธานี ชมรมคนพิการจังหวัดอุบลราชธานี นายสมศักดิ์  เหมแก้ว
     
  ภาคใต้  
จังหวัด ชื่อองค์กร ผู้นำองค์กร
กระบี่ สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหว จังหวัดกระบี่ นายสายันต์  ใจบุญ
ชุมพร ชมรมคนพิการจังหวัดชุมพร นายปรีชา  สุบงกช  
ตรัง สมาคมคนพิการจังหวัดตรัง นายสุทีป ภักดี
นครศรีธรรมราช สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวจังหวัดนครศรีธรรมราช นายวีระ  เขนย
นราธิวาส ชมรมคนพิการจังหวัดนราธิวาส นายอามะ  ศาลา
ประจวบคีรีขันธ์ สมาคมคนพิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายบุญชู  ลาดน้อย
ปัตตานี สมาคมคนพิการจังหวัดปัตตานี นายถนัด  บุญลิ่มเต็ง
พังงา สมาคมพัฒนาคนพิการจังหวัดพังงา นายภาสกร  แสวงผล
พัทลุง ชมรมคนพิการจังหวัดพัทลุง นายประสิทธิ์ อุทยารักษ์
เพชรบุรี สมาคมคนพิการจังหวัดเพชรบุรี น.ส.มณฑา จันทร์แจ้ง 
ภูเก็ต ชมรคมคนพิการจังหวัดภูเก็ต นางสาวปุณฑริกา  เกื้อสกุล
ยะลา ชมรมคนพิการจังหวัดยะลา นางสาวสือนะ  ดีสะเอะ
ระนอง สมาคมคนพิการจังหวัดระนอง นายรัฐขจร  ทิพย์วารี
สงขลา สมาคมคนพิการจังหวัดสงขลา นายวินัย  ขวัญปาน
สตูล ชมรมคนพิการจังหวัดสตูล นายยูโสบ  ชำนาญเพาะ
สุราษฎร์ธานี สมาคมคนพิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี นายวนิช  ภารกิจ
Visitors: 91,349