คุณสุวรรณ ยายมาก กรรมการบริหารสมาคมพัฒนาคนพิการจังหวัดพังงาและคณะ ออกเยี่ยมคนพิการและผู้สูงอายุ

เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2558 คุณสุวรรณ ยายมาก กรรมการบริหารสมาคมพัฒนาคนพิการจังหวัดพังงาและคณะ ออกเยี่ยมคนพิการและผู้สูงอายุในตำบลตากแดดร่วมกับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล องค์การบริหารส่วนตำบล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน

Visitors: 94,746