สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ผู้พิการ)

สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ผู้พิการ) ตำแหน่งพนักงานรับโทรศัพท์ (ผู้พิการ) สังกัดสำนักงานอธิการบดี  จำนวน 1 อัตรา

 

ตำแหน่งและอัตราค่าจ้างที่จะบรรจุและแต่งตั้ง

อัตราจ้างวุฒิ ปวช./ม.6 เดือนละ 9,400 บาท บวกเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว เดือนละ 2,000 บาท

 

คุณสมบัติ

  • เพศ ชาย/หญิง
  • สำเร็จการศึกษาในระดับ ปวช./ม.6
  • เป็นผู้พิการที่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ และไม่เป็นอุปสรรคในการทำงานด้านเอกสาร
  • มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรมไมโครซอฟต์ออฟฟิตและอื่นๆ ได้
  • มีความรู้ความเข้าใจในระเบียบงานสารบรรณเป็นอย่างดี
  • เป็นผู้มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
  • มีความสามารถในการติดต่อประสานงาน กับบุคคลหรือหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกได้ดี

 

สนใจโปรดดูรายละเอียดแนบท้าย หรือ ดูในเว็บไซต์ของสถาบันฯ ที่ www.pit.ac.th (ข่าวสมัครงาน)

หรือ ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ โทร 02-104-9099 ต่อ 1122

Visitors: 94,840