ร่วมกิจกรรม “ปั่นเพื่อพ่อ Bike for Dad”

เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2558 สมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย มูลนิธิคนพิการไทย ร่วมกับ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) และพี่น้องคนพิการทั้งกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด ร่วมกิจกรรม “ปั่นเพื่อพ่อ Bike for Dad” อย่างพร้อมเพรียง เป็นระเบียบเรียบร้อย

Visitors: 94,558