บริษัท เอเบิล อินดัสตรีส์ จำกัด

บริษัท เอเบิล อินดัสตรีส์ จำกัด มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเรา

เปิดรับตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ (งานคนพิการ)

คุณสมบัติ

 • เพศชาย-หญิง
 • อายุ 21 – 40 ปี
 • วุฒิการศึกษา ม.6/ปวช./ปวส/ปริญญาตรี
 • มีบัตรประจำตัวคนพิการ
 • สามารถพิมพ์งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้
 • ทำงานด้านธุรการและเอกสาร
 • รายได้ขี้นอยู่กับประสบการณ์และความสามารถ

สวัสดิการ

 • ค่าข้าว 25 บาท/วัน ทำ OT เพิ่ม อย่างน้อย 3 ชั่วโมง ค่าข้าวปรับเพิ่มอีก 25 บาท OT วันทำงาน/ OT วันหยุด
 • ประกันสังคม
 • * กิจกรรมสังสรรค์
 • * โบนัสประจำปี

สมัครด้วยตนเองที่ ฝ่ายบุคคลและธุรการ บริษัท เอเบิล อินดัสตรีส์ จำกัด เลขที่ 48/1-/2 ม.1  ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี  12120

** สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ นางสาววรางคณา  กาฬภักดี (ปุ้ย)  เจ้าหน้าทีสรรหาและฝึกอบรม โทร. 02-5168431-5 ต่อ 104

Visitors: 94,746