ร่วมกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้หลักธรรมทางศาสนาเพื่อคนทั้งมวล เนื่องในเทศกาลมาฆบูชา พุทธศักราช 2559

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 นายกิตติพงษ์  หาดทวายกาญจน์  คณะกรรมการบริหารสมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย พร้อมทั้งเครือข่ายคนพิการ เข้าร่วมพิธีเปิดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้หลักธรรมทางศาสนาเพื่อคนทั้งมวล เนื่องในเทศกาลมาฆบูชา พุทธศักราช 2559  ภายใต้โครงการธรรมะสู่คนทั้งมวล ในวันที่ 16 – 19 และ 21 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ทำเนียบรัฐบาล และมณฑลพิธีท้องสนามหลวง โดยงานนี้ได้รับเกียรติจาก นายวีระ  โรจน์พจนรัตน์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธี

Visitors: 94,746