ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1/2559

เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 นายศุภชีพ ดิษเทศ นายกสมาคมคนพิการแห่งประเทศไทยได้ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1/2559 ณ ห้องประชุมชั้น 2 โรงแรมเดอะริช พระราม 5 จังหวัดนนทบุรี 

Visitors: 94,558