ร่วมงานวันตระหนักรู้ออทิสติกโลก

นายศุภชีพ ดิษเทศ นายกสมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย ร่วมงานวันตระหนักรู้ออทิสติกโลก WORDL AUTISM AWARENESS DAY 2016 ภายในงานมีสัมมนาวิชาการ การนำเสนอแนวคิด ในการจัดการศึกษาสำหรับเด็กออทิสติก โดยงานจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-2 เมษายน 2559 ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Visitors: 92,743