รดน้ำขอพร วันสงกรานต์ 2559

เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2559  เจ้าหน้าที่สมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย และเจ้าหน้าที่มูลนิธิคนพิการไทย โรงงานไทยวีล ร่วมกันรดน้ำดำหัวขอพร ประธานมูลนิธิคนพิการไทย นายศุภชีพ ดิษเทศ  และ รองประธานมูลนิธิคนพิการไทย นายวิเชียร หัสถาดล เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ปี 2559 บรรยากาศเต็มไปด้วยความชื่นมื่น สนุกสนาน

Visitors: 94,841