ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2/2559

เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2559 นายศุภชีพ ดิษเทศ นายกสมาคมคนพิการแห่งประเทศไทยได้ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2/2559 ณ ห้องประชุม โรงแรมวินเซอร์ปาร์ค จังหวัดลพบุรี 

Visitors: 94,559