กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พก. เป็นเจ้าภาพงานสวดพระอภิธรรม คุณย่า กลม ดิษเทศ