เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำแผนพัฒนาความเข้มแข็งขององค์กรคนพิการ

นายกิตติพงษ์ หาดทวายกาญจน์ กรรมการบริหารสมาคมคนพิการแห่งประเทศไทยและคณะเจ้าหน้าที่  เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำแผนพัฒนาความเข้มแข็งขององค์กรคนพิการ ภายใต้การสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม 2559 - 1 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุมเจ้าพระยา 1 โรงแรมริเวอร์ไรน์เพลส นนทบุรี

Visitors: 94,838