บริษัท ควอลิตี้ พรอพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด

บริษัท ควอลิตี้ พรอพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการบริหารและให้คำปรึกษาในด้านการจัดการอาคารชุดและหมู่บ้านจัดสรรนานกว่า 20 ปี ปัจจุบัน ได้รับการรับรองระบบมาตรฐาน ISO 9001: 2008 ต้องการรับสมัครผู้พิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย และผู้พิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย เพื่อเข้าทำงานภายในศูนย์บริหาร ดังนี้

 

  • เจ้าหน้าที่ประจำสำนักงาน จำนวน  5  อัตรา
  • เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชี จำนวน 10 อัตรา

 

โดยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์  คุณพิชญุตม์  ธนไตรพัฒน์ โทรศัพท์ 086-340-5782

 

Visitors: 94,746