กิจกรรม 17 มิถุนายน 2559

คุณราตรี : ลงพื้นที่เขตลาดกระบังให้ความรู้เรื่องสิทธ์คนพืการในชุมชนมีผู้ที่ทำงานอาสาสมัครชุมชน16ชุมชนเข้าร่วม

 

 

 

สมาคมคนพิการกรุงเทพฯ : พาผู้ป่วยพิการไปโรงพยาบาลตำรวจ

Visitors: 94,839