เปิดโครงการ “อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้นำองค์กรคนพิการกับการเปลี่ยนแปลงพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ”

เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2559 นางไพรวรรณ พลวัน รองอธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดโครงการ “อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้นำองค์กรคนพิการกับการเปลี่ยนแปลงพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ” และบรรยายพิเศษเรื่อง “การเป็นผู้นำ “คน” “องค์กร” สู่การเปลี่ยนแปลง”  โดยการอบรมนี้จัดขี้น ระหว่างวันที่ 27 – 29 มิถุนายน 2559 ณ โรงแรมเดอะริช พระราม ๕ นนทบุรี

Visitors: 94,840