อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้นำองค์กรคนพิการกับการเปลี่ยนแปลงพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ รุ่นที่ 2


สมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย จัด “อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้นำองค์กรคนพิการกับการเปลี่ยนแปลงพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ รุ่นที่ 2 ” โดยการอบรมนี้จัดขี้น ระหว่างวันที่  30 มิถุนายน 2559 - 2 กรกฎาคม 2559  ณ โรงแรมเดอะริช พระราม ๕ นนทบุรี

Visitors: 94,841