อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้นำองค์กรคนพิการกับการเปลี่ยนแปลงพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ รุ่นที่ 3

สมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย จัด “อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้นำองค์กรคนพิการกับการเปลี่ยนแปลงพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ รุ่นที่ 3 ” โดยการอบรมนี้จัดขี้น ระหว่างวันที่  3 - 6 กรกฎาคม 2559  ณ โรงแรมเดอะริช พระราม ๕ นนทบุรี

Visitors: 94,559