พมจ.นนทบุรี เชิญชวนผู้พิการสมัครเข้ารับการคัดเลือก “คนพิการต้นแบบ ประจำปี 2559”

พมจ.นนทบุรี ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์และรับสมัครคนพิการเข้ารับการคัดเลือกเป็นคนพิการต้นแบบ โดยผู้สนใจสามารถส่งใบสมัครคนพิการต้นแบบ ประจำปี 2559 ให้สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรี ภายในวันที่ 11 สิงหาคม 2559 เพื่อรวบรวมข้อมูลนำเสนอคณะทำงานพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดนนทบุรี พิจารณาคัดเลือกคนพิการต้นแบบจังหวัดละ 1 คน จัดส่งให้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พ.ก.) ดำเนินการต่อไป

 

หรือหากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อไปที่ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด

ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดนนทบุรี

โทร. 0-2589-7235

โทรสาร. 0-2589-7236 

Visitors: 94,558