อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้นำองค์กรคนพิการกับการเปลี่ยนแปลงพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ รุ่นที่ 4

สมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย จัด “อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้นำองค์กรคนพิการกับการเปลี่ยนแปลงพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ รุ่นที่ 4 ” โดยการอบรมนี้จัดขี้น ระหว่างวันที่  7 - 9 กรกฎาคม 2559  ณ โรงแรมเดอะริช พระราม ๕ นนทบุรี

Visitors: 94,559