อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้นำองค์กรคนพิการกับการเปลี่ยนแปลงพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ รุ่นที่ 5

สมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย จัด “อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้นำองค์กรคนพิการกับการเปลี่ยนแปลงพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ รุ่นที่ 5 ” โดยการอบรมนี้จัดขี้น ระหว่างวันที่  11 - 12 กรกฎาคม 2559  ณ โรงแรมเดอะริช พระราม ๕ นนทบุรี

Visitors: 94,557