โครงการ "อบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมและพัฒนาองค์กรเพื่อเข้าสู่การรับรองมาตรฐานองค์กรด้านคนพิการ” รุ่นที่ 4

สมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย จัดโครงการ "อบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมและพัฒนาองค์กรเพื่อเข้าสู่การรับรองมาตรฐานองค์กรด้านคนพิการ” รุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 4 – 6 สิงหาคม 2559 ณ โรงแรมปทุมธานีเพลส อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี โดยมีผู้แทนเครือข่าย สมาคมและชมรมคนพิการ จากภาคเหนือ ประกอบด้วย จังหวัด ลำพูน แพร่ พิจิตร ภาคอีสาน ประกอบด้วย จังหวัด ยโสธร อำนาจเจริญ ขอนแก่น ภาคใต้ประกอบด้วย สงขลา พังงา ยะลา ภาคกลาง ประกอบด้วย จังหวัด สิงห์บุรี ระยอง เพชรบุรี สุพรรณบุรี กรุงเทพมหานคร โดยมีผู้เข้าร่วม 76 คน

Visitors: 94,790